सोलापूर जिल्हा

"बेशिस्त वाहतूक आणि सोलापूर" बेशिस्त वाहतुकीचे सोलापूर...

बेशिस्त वाहतूक आणि सोलापूर हे समीकरण आता राज्यभर ओळखीचे झाले आहे. बेशिस्त वाहतुकीमुळे जानेवारी २०१९ पासून मार्च २०२२ पर्यंत शहरातील...