वक्तृत्व हे समाजप्रबोधनासाठीच वापरले जावे - सूर्याजी महाराज भोसले*

वक्तृत्व हे समाजप्रबोधनासाठीच वापरले जावे - सूर्याजी महाराज भोसले*