आमच्याबद्दल

 

श्री. भगवान गणपतराव वानखेडे 
(मुख्य संपादक)
(सोशल मिडीया महामित्र, महाराष्ट्र शासन)
(सोलापूर जिल्हाध्यक्ष- पत्रकार संरक्षण समिती)

 मोबाईल:-  +91 8308838111

  +91 7972287368

मुख्य कार्यालय- श्रीक्षेत्र पंढरपूर,

जि. सोलापूर (महाराष्ट्र) - 413304


ई-मेल: livepandharpur@gmail.com