कृषी

सोलापूर : ड्रॅगनफ्रूट लागवडीसाठी 40 टक्के अनुदान कृषी विभागाचा...

Pandharpur Live : 2021-22 पासून कृषी विभाग एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून ड्रॅगनफ्रूट लागवडीसाठी40 टक्के अनुदान देत असल्याची...

सोलापूर जिल्हा | मुरघास निर्मितीच्या सायलेज बेलर मशिन युनिटसाठी...

Pandharpur Live | प्रति मुरघास निर्मिती युनिटसाठी 10 लाख रूपये (50 टक्के केंद्र हिस्सा) निधी असून उर्वरित 50 टक्के 10 लाख रूपये संस्थेने...

सोलापूर जिल्हा | प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांनी...

Pandharpur Live | प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी पावसामुळे किंवा अन्य बाबींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीची माहिती...