Tag: This new bridge stands between Gursale Kauthali

सोलापूर जिल्हा

मोहोळ - पंढरपूर - पुणे - आळंदी राष्ट्रीय महामार्ग बायपाससाठी...

Pandharpur Live : संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी मार्गावरील (क्र.965) चौपदरीकरणाचे काम गतीने सुरु असून, भीमा नदीवरील पंढरपूरला जोडणाऱ्या...