Tag: 11 thousand change entries in ten days

सोलापूर जिल्हा

दहा दिवसात 11 हजार फेरफार नोंदी

सोलापूर दि.: सोलापूर जिल्ह्यात प्रलंबित असणाऱ्या सुमारे 11700 फेरफार नोंदीचे निर्गतीकरण करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर...